Xóm Nhà Lá 12/6


  Thế nào là cược Malay ????

  Share

  tinhlangquen

  Posts : 133
  Join date : 2010-12-29

  Thế nào là cược Malay ????

  Post  tinhlangquen on Sun Jul 17, 2011 10:19 am

  Cược Malay có quan hệ chặt chẽ với số tiền cược và tiền thắng được của bạn
  a. Lợi nhuận thấp hơn tiền cược- Tỉ lệ cược bằng dương, thể hiện lợi nhuận trên một đơn vị bạn đặt cược.

  Ví dụ: Southend United VS Charlton Athletic, đặt cược “dưới”, tỉ lệ cược 0.870
  Kết sổ: Tiền cược X (1 + Tỉ lệ cược Malay) = $100 X (1+ 0.870) = $187
  Tiền thắng : Tiền cược X Tỉ lệ cươc Malay = $100 X 0.870 = $87
  b. Lợi nhuận cao hơn tiền cược- Tỉ lệ cược bằng âm, thể hiện số tiền cược cần để thắng được 1 đơn vị tiền tệ.

  Ví dụ: Southend United VS Charlton Athletic, đặt cược “Trên”, tỉ lệ cược -0.970
  Kết sổ: Tiền cược X (1 - Tỉ lệ cược Malay) = $100 X (1- [-0.97]) = $197
  Tiền thắng = Tiền cược = $100

   Current date/time is Wed Jun 20, 2018 6:55 am